Jump to content


Linker
 

Har du en bra link? Post den på forumet!
 

Norske sider

artsobservasjoner.no/fugler
Landsdekkende rapporteringssystem for fugler.

birdlife.no
Norsk ornitologisk forening (NOF).

feltornitologene.no
Forening for feltornitologi og varsling om sjeldne fugler.

birdid.no
Trening på artsbestemmelse av fugler og andre dyr.

fuglar.no/galleri/lyder.php
Fuglesang eller lokkelyd til mer enn 300 arter.
 
 

Utenlandske sider

birdlife.org
Birdlife international. Global paraplyorganisasjon for fuglevern.

Identification Atlas of Birds of Aragon
Hjelp til identifiserg av diverse fugler. Spansk side.

ibc.lynxeds.com
IBC - The Internet Bird Collection. Samling av bilder, filmer og lydopptak.

birdingpal.org
Finn en fuglevenn du kan dra på tur med

sofnet.org
Sveriges ornitologiske forening

xeno-canto.org
Fuglesang fra hele verden. Over 84000 opptak.

netfugl.dk
Dansk fugleside med blant annet observasjoner og bilder. Fokus på sjeldne fugler.

Yoav Perlman's birding in Israel blog
Bloggen til Yoav Perlman, israelsk ornitolog

birdingfrontiers.com
Bloggen til Martin Garner, britisk ornitolog